Lusti Lasteaed on rõõmus mängu- ja õppimise pesa maaliliste metsade, järvede ja maastike vahel. Soovime hoida ja säilitada kõike kaunist enda ümber ja enda sees ning selle jaoks on meie tegevused seotud looduse tundma õppimise, aktiivse liikumise, rõõmsa meele hoidmisega. Usume, et positiivne vaade maailma, üksteisest hoolimine, tervislik toit, liikumine ja muusika on need, mis teevad vahvaks meie päevad Lusti Lasteaias!

Meie aadress on:

 Võru maakond
 Antsla vald
 Lusti küla
 Raudtee tn 49
 Tel 501 8657

 lusti@antsla.ee


Allalaetav infovoldik PDF-formaadis:


LUSTI LASTEAIA LAUL


Meie käime lasteaias
millel lustlik nimi on.
Meie käime lasteaias
kus ka muidu rõõmu on.

Lusti, lusti nüüd lusti meiega
lusti, lusti ja rõõmsalt naerata!

Mäng ja töö käib rühmaruumis,
mis meil päeval koduks on.
Mäng ja töö käib õues suures
kus nii tore joosta on.

Lusti, lusti nüüd käsi plaksuta
lusti, lusti ja hoogsalt lehvita!

Kutsume teid külla meile,
et näeks kuidas elame.
Kutsume teid külla meile,
sõpru ikka ootame.

Lusti, lusti las tants käib sedasi
lusti, lusti, lust kestab edasi!

Autor: lasteaia esimene muusikaõpetaja Helve Mikussaar
AJALUGU


Lasteaia Pillerpall esimene suvi
Praegune lasteaed avati 1980.a 24. detsembril Lastepäevakodu Pillerpall nime all. Maja ehitati 12 rühma jaoks ning eeldatav laste arv sai olema 280. Lasteaed alustas tööd 11-rühmalisena.

Mõne aasta pärast selgus, et kõikidesse ruumidesse ei jätku piisavalt lasteaiaealisi lapsi. Sellega seoses asus juba 1982/83 õppeaastast hoonesse pikalt kehvades oludes tegutsema pidanud Lusti Algkooli pere.

36 algkooli õpilase kasutusse anti lasteaia hoone kaks ruumi. 1984/85 õppeaastast anti algkooli kasutusse veel ühe rühma ruumid ning kõik hoone 12 ruumi olid lastega täidetud: 9 ruumi lasteaialastega ning 3 ruumi algkooli õpilaste tarvis.
Pillerpall sildi paigutamine dets 1980


1. jaanuarist 1993.a ühendati pikalt ühes majas tegutsenud Lusti Algkool Ja Lastepäevakodu Pillerpall Lusti Algkool-Lasteaiaks. Algkool-Lasteaia juhatajaks kinnitati Malle Kinsi, kes jäi lasteasutuse perega rohkem kui kahekümneks aastaks.

Tasapisi vähenes laste arv - hoone teine tiib jäi algkooli kasutusse ning lasteaed kahanes maja esimesse tiiba.

1. juulil 2006.a liideti Lusti Lasteaed-Algkooli algkooli osa Antsla Gümnaasiumiga ning kooliõpilased kolisid lasteaia hoonest välja. Seoses sellega lõpetati Lusti Lasteaed-Algkooli tegevus koolina ning kujundati ümber.
Nääripidu dets 1982


Lasteaed sai endale taas uue nime: Lusti Lasteaed, mida kannab rõõmsalt tänaseni.

Alates 2024.a tegutseb lasteaia teises majatiivas uus rühm, Põrnikad. Seega toimetab Lusti lasteaias kokku seitse lasterühma.

ROHELINE KOOL


Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 65 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt.

Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja. Liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Lusti Lasteaed liitus programmiga 2023. aasta maikuus.

Lusti Lasteaia Rohelise Kooli tegemisi saab jälgida siin.Siin saab tutvuda RK dokumentidega:
RÜHMAD
Siilikesed 3-4 aastased lapsedÕpetaja: Annela Haug
Assistent: Lilika Kalaus
Õpetaja abi: Antonina Jõesaar

E-mail: lustisiilike@gmail.com
Telefon: 54 370 291Oravad 3-7 aastased lapsedÕpetajad: Sirle Raudsepp, Kaja Siska
Õpetaja abi: Jane Unt

E-mail: lustioravad@gmail.com
Telefon: 54 290 452Mesimummid 4-5 aastased lapsedÕpetajad: Mare Reinhold, Signe Lõo
Õpetaja abi: Anneli Saar

E-mail: lustimesimummid@gmail.com
Telefon: 54 290 474Lepatriinud 6-7 aastased lapsedÕpetajad: Pilleriin Tamm, Kaja Kender
Õpetaja abi: Ulvi Talv

E-mail: lepatriinu.lusti@gmail.com
Telefon: 54 613 297Liblikad 2-7 aastased lapsedÕpetajad: Katri Haugas ja Katre Kulbin
Õpetaja abi: Helle-Mai Ruusmaa

E-mail: lustiliblikad@gmail.com
Telefon: 54 370 393Sipelgad 4 aastased lapsedÕpetaja: Krislyn Tamm
Assistent: Viivika Umbleja
Õpetaja abi: Kerli Ilves

E-mail: lustisipelgas@gmail.com
Telefon: 53 913 274Põrnikad 1-2 aastased lapsedÕpetaja: Kati Härra
Assistent: Kadi Laidsalu
Õpetaja abi: Jane Tselištšev

E-mail: lustipornikad@gmail.com
Telefon: 52 85 469

MEIE INIMESED


pilt personalist

Maive Sinijärv direktor tel 785 5659
Margus Klaar majandusjuht tel 785 5658
Kadri Vaiksalu õppejuht oppealajuht@gmail.com
Kärt Salumets logopeed kart.salumets@mail.ee
Kätlin Aidla eripedagoog lusti.eripedagoog@gmail.com
Leili Väisa liikumisõpetaja leili.vaisa@mail.ee
Annika Põldsepp muusikaõpetaja annikapoldsepp@gmail.com
Annela Haug õpetaja
Lilika Kalaus assistent
Antonina Jõesaar õpetaja abi
Sirle Raudsepp õpetaja
Kaja Siska õpetaja
Jane Unt õpetaja abi
Mare Reinhold õpetaja
Signe Lõo õpetaja
Anneli Saar õpetaja abi
Pilleriin Tamm õpetaja
Kaja Kender õpetaja
Ulvi Talv õpetaja abi
Katri Haugas õpetaja
Katre Kulbin õpetaja
Helle-Mai Ruusmaa õpetaja abi
Krislyn Tamm õpetaja
Viivika Umbjela assistent
Kerli Ilves õpetaja abi
Kati Härra õpetaja
Kadi Laidsalu assistent
Jane Tselištšev õpetaja abi
Ellen Morgenson pesumasinist
Kersti Stalde kokk lustikook@gmail.com
Aive Põdra kokk
Kalmer Vallner majahoidja
Lusti Lasteaia hoolekogu 2023/2024:


Helena Ruven - Siilikeste rühma lapsevanemate esindaja

Triin Uibo - Lepatriinude rühma lapsevanemate esindaja

Eliis Paulus - Liblikate rühma lapsevanemate esindaja

Mari-Liis Kulbin - Oravate rühma lapsevanemate esindaja

Lagle Uibo - Mesimummide rühma lapsevanemate esindaja

Anita Varik - Sipelgate rühma lapsevanemate esindaja

Inga Mäesaar - Põrnikate rühma lapsevanemate esindaja

Merike Prätz - Antsla valla esindaja

Kadri Vaiksalu - lasteaia õpetajate esindaja

Euroopa Sotsiaalfondi abi digivahendite soetamiseks:Pidevalt uuenevas keskkonnas on digivahendid juba ammu jõudnud meie laste igapäevaellu. Lasteaed peab ajaga sammu käima ja lapse koolivalmiduse üheks osaks on ka digipädevus.

Euroopa Sotsiaalfondile esitatud taotluse eesmärgiks oli tõsta laste digipädevust ning tekitada huvi ja esmaseid kasutusoskusi digitaalsete tehnoloogiate lisavõimalustega, arendamaks lastes loovust ja õppimisoskusi. Oleme mitmed aastad kasutanud Blue-bot ja Bee-bot, Lego Education konstruktoreid ja Matatalabi. Koostöös Antsla Gümnaasiumi õpilastega, kes teevad lasteaia lastega kogukonnapraktika raames digitunde, oleme suutnud asjad hoida pidevas kasutuses. Euroopa Sotsiaalfondile kirjutatud projekti raames (kogumaksumuses 2355.01 eurot) soetasime 29 erinevat digivahendit: Footon robotid, Cubetto robotid-väikestele lastele, Intelino nutirongi stardikomplekti koos rajalaienduskomplekti, silla komplekti, jaamade ja tunnelite komplekti.

Projekti kogumaksumus oli 2355.01 EUR, millest 1701.50 EUR kattis Euroopa Sotsiaalfond (ESF), 300.26 EUR oli riiklik toetus ning 353.25 EUR rahastas Antsla Vallavalitsus.

Lusti Lasteaed on avatud kell 7.00 – 18.00

Lasteaias töötab kuus rühma. Kokku on majas 123 lasteaialast ning 30 töötajat.

Toidupäeva maksumus lasteaias on 2 € kolme toidukorra eest. Tasaarvestus puudutud päevade kohta toiduraha osas tehakse järgmisel kuul. Lapse saab toidupäevalt esimesest päevast maha arvata, kui vanem teavitab lasteaeda lapse puuduma jäämisest hiljemalt eelneval päeval kell 14:00

Lasteaia kohamaks tuleb tasuda olenemata kohalkäidud päevade arvust. Kohatasu arvestuse aluseks on 5% kehtestatud töötasu alammäärast: alates 01.01.2024 a. 41 €. Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, siis esimese lapse eest on osalustasu määr 100%, teise lapse eest tuleb vanemal tasuda 50% kehtestatud osalustasu määrast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata. Lasteaia direktorile tuleb lapsevanemal selles osas esitada avaldus: nimeliselt, kes lastest on 100% ja kes väiksema osalustasuga.

Lasteaia ja rühma tööd puudutav info liigub lasteaias Eliis.eu keskkonna abil. Keskkonnas Eliis.eu tuleb täita ankeet ning esitada kinnitamiseks. Eliisi äpp nutitelefonis aitab kõige kiiremal moel olla alati kursis lasteaia uue informatsiooniga.

Lapsevanem saab ise hallata lapse puudumisi Eliis.eu abil: nõnda saavad lapse puudumised ja toiduraha arvestus täpselt ja õigeaegselt korraldatud.

Palume haiget last mitte tuua lasteaeda: sellega ohustame teiste laste ning õpetajate tervist.Siit saab alla laadida avalduste blankette:"LISA1_Lasteaeda_astumise_taotlus.docx"
"AvaldusOsalustasuBlankett.odt"

Aktuaalseks teemaks kogu maailmas on kujunenud elukeskkonna jätkusuutlikkus. Vähendamaks ökoloogilist jalajälge on meie sooviks toetada keskkonnateadliku põlvkonna pealekasvu. Hea loodusliku asukoha tõttu (lasteaia territooriumi ümbritseb kolmest küljest mets) kasutame lisavõimalusi järgmiste õppe-kasvatustegevuste läbiviimiseks:
  • praktiline elukeskkonna tundma õppimine looduses
  • õppekäikude korraldamine looduses
  • õuesõppe tegevuste läbiviimine
  • keskkonnateadliku käitumise ja säästliku majandamise kujundamine läbi keskkonnaalaste õppe- kasvatustegevuste
Lasteaia õue- ja metsaalale rajatud lasteaia looduse õpperada võimaldab lähemalt tutvuda seal kasvavate puude, põõsaste, marjade ning teiste õuealal ja metsas leiduvate taimede ja pisiloomakestega.

Toetamaks enda eripära oleme alates 2023.a liitunud Rohelise Kooli programmiga. Täpsemalt saab selle kohta lugeda meie blogist!

Lusti Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Oleme enestele eesmärgiks püstitanud, et meie lasteaias sööb laps tervislikku toitu. Kasutame ökomärki ning vähemalt 20% meie toidu toorainest moodustab mahetoit.

Oleme liitunud Kiusamisest Vabaks programmiga ning kasutame KIVA metoodikat kahes rühmas.


FOTOGALERII


Erinevad meenutused


EL rahastuse logo

Roheline Kool logo

Kiusamisest vabaks logo

Tunnen tean oskan logo

Progetiiger logo

Tervist Edendav Lasteaed logo


Eliis logo


JOOKSEV INFO:3.05 kell 9:00 Teeme Ära talgud: Õppeaia rajamine

6.05 kell 16.30 Mesimummide rühma emadepäeva pidu

7.05 kell 16.30 Siilikeste rühma emadepäeva pidu

8.05 kell 16.30 Liblikate rühma emadepäeva pidu

9.05 kell 16.00 Oravate rühma emadepäeva pidu

9.05 kell 17.00 Lepatriinude rühma emadepäeva pidu

10.05 kell 16.00 Sipelgate rühma emadepäeva pidu

13.05 kell 16.00 Põrnikate rühma emadepäeva pidu

10.05 kell 12.30 Koolieelikute ohutuspäev "Tunnen Tean Oskan" Võru Spordikeskuses

13.05 - 17.05 Liiklusnädal

16.05 kell 10.30 Antsla Muusikakool tutvustab lastele pille

17.05 kell 9.00 Kogukonnafestival Süämega tettu süük, koolieelikutele

31.05 kell 16.30 Lasteaia lõpupidu kooliminejatele